Tình trang khẩn cấp ở tỉnh bang Ontario sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 6

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ tư 17 tháng 6, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario loan báo là tình trạng khẩn cấp ở tỉnh bang Ontario sẽ gia hạn cho đến ngày 30 tháng 6.
Với sự gia hạn của tình trạng khẩn cấp, chính quyền tỉnh bang có quyền duy trì các lệnh phong tỏa cư dân, chưa cho mở cửa các cửa tiệm mà không cần sự đồng ý của nghị viện tỉnh bang.
Tình trạng khẩn cấp ở tỉnh bang Ontario d0ã kéo dài từ ngày 17 tháng 3 và cho đến nay đã hơn 3 tháng.
Theo lời thủ hiến Ford thì tuy là đã có những tin vui là số người nhiễm và chết vì COVID-19 ở tỉnh bang Ontario đã giảm, nhưng mọi người trong tỉnh bang vẫn phải tiếp tục cẩn trọng. Vì thế theo thủ hiến Ford, chính quyền tỉnh bang sẽ tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp để trợ lực với các nhân viên y tế trên tuyến đầu ngăn chận đại dịch. Ông cũng nói thêm là chính quyền tỉnh bang sẽ dần dần mở thêm guồng máy kinh tế tỉnh bang khi tình trạng an toàn cho phép.

Tin tức khác...