Tình trạng hâm nóng môi trường chỉ mới bắt đầu.

Toronto: Theo tin của đài CBC phổ biến hôm thứ sáu ngày 17 tháng 8, thì trong vòng bốn năm qua, tình trạng trái đất bị hâm nóng, ở trong tình trạng “ngủ” như tình trạng “ngủ” của những hỏa diệm sơn.
Theo nhận định của các chuyên gia về những thay đổi môi trường, thì tình trạng ngủ của việc trái đất bị hâm nóng sắp sửa chấm dứt và sự bộc phát của việc hâm nóng môi trường đang trên đà gia tăng.
Như thế trong những tháng năm sắp tới, số thiên tai bảo lụt, cháy rừng, động đất..v,v,.. sẽ còn nhiều hơn nữa.
Theo giáo sư Florian Sevellec của khoa hải dương học của trường đại học Southampton ở nước Anh thì với số lượng khí carbon thải ra ngày càng nhiều, sẽ làm nhiệt độ trên quả đất tăng cao.
Các chuyên gia về môi trường cũng tiên đoán là năm 2018 sẽ là năm có nhiệt độ tăng lên đến mức kỷ lục.

Tin tức khác...