Thủ lãnh đảng Bảo Thủ Thống Nhất tỉnh bang Alberta mướn cựu cố vấn chiến lược của thủ hiến Doug Ford.

Edmonton: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 8, ông Jason Kenney, thủ lãnh đảng Bảo Thủ Thống Nhất (UCP) ở tỉnh bang Alberta đã bổ nhiệm ông Dimitri Pantazopolous trong chức vụ chánh văn phòng của bộ tham mưu chuẩn bị cho cuộc tranh cử nghị viện tỉnh bang Alberta sẽ diễn ra vào năm tới 2019.
Ông Pantazopolous nguyên là cố vấn chiến lược cao cấp trong bộ tham mưu của ông Doug Ford, và đã giúp ông Ford cùng đảng Bảo Thủ Cấp Tiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario vào tháng 6 vừa qua.
Trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Alberta gần 4 năm trước, cư dân trong tỉnh bang Alberta đã bầu lên một chính quyền đảng NDP của bà thủ hiến Rachel Notley và bây giờ thì đảng Bảo Thủ Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của ông Jason Kenney muốn dành lại quyền lãnh đạo.
Ông Jason Kenney nguyên là tổng trưởng các bộ quốc phòng, di trú và quốc tịch.. dưới thời của cựu thủ tướng Harper và cũng là một thân hữu của cộng đồng người Việt ở Toronto và thân hữu của Thời Báo.

Tin tức khác...