Cá vàng xâm chiếm ao hồ ở tỉnh bang British Columbia.

Pinecrest Lake, British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 15 tháng 8, thì cư dân ở vùng hồ Pinecrest trong tỉnh bang British Columbia đang lo lắng vì nạn cá vàng đang xâm chiếm ao hồ trong khu vực này.
Vùng hồ Pinecrest nằm giữa hai thị trấn Squamish và Whistler mà trong năm ngoái không có một con cá vàng nào cả.
Trong những tháng trước đây, có thể có một người nào đó trong khu vực muôi cá vàng trong bồn trong nhà, đã đem những con cá vàng này thả ra ngoài khu vực hồ Pinecrest và bây giờ người ta thấy số cá vàng đã sinh sôi nẩy nở lên hàng trăm con.
Theo các nhà sinh vật thì bây giờ những giới chức hữu quyền của thị trấn này đang lo lắng, vì loài cá vàng nhìn mã thì đẹp, nhưng là một loài cá hung bạo, ăn hết tất cả mọi thứ từ rong rêu đến những thứ hải sản, những con cá nhỏ hơn trong khu vực mà chúng sinh sống, và sẽ gây những thay đổi môi trường cũng như nhiều loài cá nhỏ có thể bị tận diệt?

Tin tức khác...