Tình hình đại dịch COVID-19 ở Canada trong ngày thứ sáu 10 tháng 4

Toronto: Tính đến ngày thứ sáu 10 tháng 4, số người nhiễm COVID-19 ở Canada thêm 1,287 người và nâng tổng số người bị nhiễm lên đến 22,052 người.
Trong số những người bị nhiễm này có 557 người chết.
Tỉnh bang Quebec là tỉnh bang có nhiều người nhiễm bệnh nhất ở Canada : có 11,677 người bị nhiễm và 241 người chết.
Tỉnh bang Ontario đứng hàng thứ nhì với 6,768 người nhiễm bệnh và có 244 người chết.
Tại thành phố Brampton, tỉnh bang Ontario, có một nhân viên quét dọn tại bệnh viện thành phố bị chết vì nhiễm COVID-19 và đây là nhân viên đầu tiên của bệnh viện chết vì nhiễm coronavirus ở tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...