Tỉnh bang Quebec có trên 20 ngàn người nhiễm COVID-19 và có trên 1 ngàn người chết

Montreal: Trong hôm thứ ba ngày 21 tháng 4, chính quyền tỉnh bang Quebec loan báo là có đến 1,041 người chết vì COVID-19 ở tỉnh bang này trong số trên 20 ngàn người bị nhiễm bệnh.
Nhưng dường như tình hình ở tỉnh bang Quebec cũng như ở trên toàn Canada không đến nổi quá bi đát như những ước tính trước đây.
Chúng ta cũng biết là vào cuối tháng 3, chính quyền các cấp dựa vào những dữ kiện đã xảy ra ở các nước Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha.. để đưa ra những xác suất toán học là con số người nhiễm sẽ lên đến cả trăm ngàn người, và các phòng cấp cứu đặc biệt ở các bệnh viện sẽ không còn chỗ: các bác sĩ sẽ phải chia phần việc sử dụng các máy trợ thở cho những bệnh nhân khỏe mạnh, tương tự như trường hợp đã xảy ra ở nước Ý.
Nhưng thật sự đã không quá bi quan như những tiên đoán: số người bị nhiễm và chết ở Canada ít hơn những ước đoán và số máy trợ thở ở các phòng cấp cứu bệnh viện vẫn còn nhiều sẵn sàng cho các bệnh nhân khi cần đến.
Tại tỉnh bang Quebec, có 1,224 bệnh nhân COVID-19 phải vào bệnh viện và chỉ có 201 người phải vào phòng cấp cứu đặc biệt.

Tin tức khác...