Tỉnh bang Alberta là nơi có lương tính theo giờ cao nhất Canada

Edmonton, Alberta: Theo những công bố của sở Thống Kê Canada, thì tỉnh bang Alberta nơi có lương tính theo giờ ( hourly wages) cao nhất Canada.
Tỉnh bang Alberta cũng là nơi có số lương trung bình hàng năm của một cư dân cao nhất Canada.
Theo sở Thống Kê Canada thì 5 trong số 10 khu vực kinh tế lớn ở Canada, nơi có số lương trung bình cao nhất hàng năm cũng trực thuộc tỉnh bang Alberta.
Các khu vực Wood Buffalo và Cold Lake trong tỉnh bang Alberta có số lương giờ cao nhất Canada là $34.35 một giờ, lương của cư dân thành phố Calgary đứng hàng thứ ba là $31.95 và lương ở thành phố Edmonton đứng hàng thứ sáu là $31.
Trong khi mức lương giờ trung bình trên toàn Canada cộng cả những bổng lộc y tế và hưu bổng là $27.60.
Những nơi có số lương giờ trung bình thấp nhất Canada là ở các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương và ở tỉnh bang Quebec.

Tin tức khác...