Trên nửa triệu viên thuốc mua theo toa bác sĩ bị ăn cắp hàng năm.

Ottawa: Theo những công bố của bộ y tế liên bang Canada phổ biến trong hôm thứ tư ngày 27 tháng 6, thì trong vòng từ ngày 1 tháng giêng năm 2012 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, có gần 9 triệu viên thuốc mua theo toa bác sĩ đã bị lấy cắp, hay trung bình trên nửa triệu viên thuốc bị lấy cắp.
Phần lớn số thuốc có toa bị lấy cắp này là nha phiến opioids.
Cũng theo bản tường trình trong 9 tháng đầu năm 2017 có 1.8 triệu viên thuốc có toa bị lấy cắp, gia tăng 64 phần trăm so với số thuốc bị lấy cắp trong năm 2012.
Những loại thuốc bị mất cắp đa số là những loại thuốc trị đau và dễ làm cho người ta bị nghiền như oxycodone, hydromorphone và codeine.
Theo sở y tế Canada thì một phần ba số thuốc trị đau bị mất cắp, đã không có những lời giải thích rõ rang hay chứng cớ là có kẻ trộm lấy cắp.
Những loại nha phiến trị đau này bán rất có giá trên thị trường chợ đen: một viên thuốc oxycodone có thể bán cho kẻ nghiện với giá từ $40 cho đến $80 trên đường phố.
Giá bán cũng thay đổi tuỳ thành phố: một vỉ nha phiến fentanyl có thể bán được với giá $250 ở đường phố trong thành phố Toronto, và với giá $400 ở thành phố Sarnia.

Tin tức khác...