Tỉnh bang Alberta được đặt trong tình trạng khẩn cấp vì số bệnh nhân covid gia tăng

Edmonton: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ năm 16 tháng 9, thủ hiến Jason Kenney của tỉnh bang Alberta đã đặt tỉnh bang này vào tình trạng y tế khẩn cấp, sau khi số người bị nhiễm covid và phải vào bệnh viện gia tăng vượt mức trở lại.
Tính đến ngày thứ năm 16 tháng 9, tỉnh bang Alberta có 18,421 người nhiễm covid chưa khỏi, gần gấp ba lần số người nhiễm covid chưa khỏi ( active cases) ở các tỉnh bang Ontario, Quebec và British Columbia, là 3 tỉnh bang có đông dân số hơn tỉnh bang Alberta.
Cũng tính đến ngày thứ năm số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện ở tỉnh bang Alberta là 877 người mà trong số này có 218 người phải nằm trong khu cấp cứu khẩn cấp, so với con số 346 bệnh nhân bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện ở tỉnh bang Ontario và trong số này có 188 bệnh nhân phải nằm trong khu cấp cứu.
Chúng ta cũng nên biết là dân số tỉnh bang Ontario đông gấp 3 lần dân số của tỉnh bang Alberta.
Chính quyền tỉnh bang Alberta là chính quyền tỉnh bang đầu tiên cho mở cửa hoàn toàn sớm nhất, so với các tỉnh bang khác, trong khi số cư dân tỉnh bang này được chủng ngừa covid lại ở mức thấp nhất.
Thủ tướng Kenney cũng lên tiếng báo động là có thể trong vòng 10 ngày, sẽ không còn chỗ trống trong các khu cấp cứu bệnh viện ở tỉnh bang Alberta: hiện nay đã có 218 bệnh nhân phải nằm trong khu cấp cứu, so với tổng số giường trong các khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang Alberta là 286 chỗ.
Cũng trong cuộc họp báo này thủ hiến Kenney loan báo chính quyền tỉnh bang sẽ cho ấn hành những ” chứng cớ đã chủng ngừa covid” cho cư dân.
Cư dân trong tỉnh bang Alberta sẽ dùng “chứng cớ chủng ngừa” khi vào các nhà hàng, quán rượu, các sự kiện được tổ chức trong nhà như là trình diễn văn nghệ, rạp xi nê..
Bắt đầu từ ngày 16 tháng 9, chính quyền tỉnh bang Alberta sẽ đưa ra những giới hạn sau:
– Những cuộc tụ họp trong nhà tối đa là 10 người lớn đã chủng ngừa covid hoàn toàn.
-Những người chưa chủng ngừa sẽ không được tham dự những cuộc hội họp diễn ra trong nhà.
-Các cuộc họp mặt ngoài trời tối đa là 200 người được tham dự và phải giữ khoảng cách 2 mét giữa những người tham dự.
-Khẩu trang sẽ phải sử dụng cho các cuộc lễ tôn giáo, các học sinh từ lớp 4 trở lên phải đeo khẩu trang khi đi học.
-Số người tham dự các lễ cưới, đám ma ở trong nhà tối đa là 50 người và ngoài trời thì tối đa là 200 người.

Tin tức khác...