Hoa Kỳ có thể sẽ chuẩn y việc chủng ngừa covid cho trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những nguồn tin thân cận vừa phổ biến thì vào cuối tháng 10 năm nay 2021, các cơ quan y tế Mỹ có thể chuẩn y cho việc dùng thuốc chủng ngừa covid của công ty Pfizer cho trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi.
Như chúng ta cũng biết là hiện nay các loại thuốc chủng ngừa covid như Pfizer hay Moderna chỉ được chuẩn y cho chủng ngừa cho những người từ 12 tuổi trở lên.
Theo tin của công ty Pfizer thì công ty này với công ty BioTech của nước Đức đã cho thử nghiệm thuốc chủng ngừa covid cho những trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi và dự trù là cho đến cuối tháng 10, thì hai công ty này sẽ co đủ các kết quả của các cuộc thử nghiệm này và đệ trình cho cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA.
Việc chủng ngừa cho những trẻ em xem ra là một chuyện cần thiết khi mùa khai trường đã về và số trẻ em bị nhiễm covid cũng gia tăng.
Theo bác sĩ Anthony Fauci thì nếu công ty Pfizer nộp đơn xin chủng ngừa covid cho trẻ em vào cuối tháng 9 thì vào giữa tháng 10, có triển vọng là cơ quan FDA sẽ chuẩn y và việc chủng ngừa cho trẻ em Mỹ từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi có thể bắt đầu vào cuối tháng 10 năm nay.
Bác sĩ Fauci cũng cho biết là công ty Moderna cũng đã nộp đơn xin chủng ngừa cho trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi, nhưng việc chuẩn y đơn của công ty Moderna có thể sẽ không sớm hơn tháng 11 năm nay?

Tin tức khác...