Tỉnh bang Alberta cho mở cửa guồng máy kinh tế giai đoạn 2

Edmonton: Trong khi tỉnh bang Ontario vẫn chưa bắt đầu mở cửa lại giai đoạn 1 thì tại tỉnh bang Alberta, chính quyền tỉnh bang này đang chuẩn bị mở cửa lại guồng máy kinh tế giai đoạn 2.
Tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại giai đoạn 1 vào ngày 11 tháng 6, trong khi tỉnh bang Alberta cho mở cửa giai đoạn 2 vào một ngày trước 10 tháng 6.
Điều kiện để tỉnh bang Alberta cho mở cửa giai đạon 2 là có ít nhất 60 phần trăm cư dân trưởng thành được chủng ngừa và có dưới 500 bệnh nhân phải nằm trong bệnh viện vì nhiễm covid.
Trong giai đoạn 2,
– các cuộc họp mặt ngoài trời có số ngưới tham dự tối đa 20 người.
-Những cuộc trình diễn văn nghệ ngoài trời với số người tham dự tối đa 150 người.
-các cuộc tang lễ, đám cưới được tổ chức ngoài trời với số người tham dự tối đa là 20 người.
– Các phòng tập thể dục được mở cửa và người tham dự phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội.
-các sòng bài, rạp xi nê, bảo tàng viện, thư viện được mở cửa với số người vào cùng 1 lúc giới hạn.
-các nhà hàng được mở cửa đón khác vào trong tiệm với số người ngồi 1 bàn tối đa là 6 người.
Chính quyền tỉnh bang Alberta dự trù cho mở cửa lại hoàn toàn giai đoạn 3 trong tháng 7 sắp đến.

Tin tức khác...