Biên giới Hoa Kỳ-Canada có thể được mở cửa lại vào ngày 22 tháng 6?

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ hai 7 tháng 6, ông Jim Diodati, thị trưởng thành phố Niagara Falls đã nói là ông Bill Blair, tổng trưởng an ninh liên bang đã nói là nếu việc chủng ngừa covid ở Canada được tiến triển nhanh như dự tính, thì việc mở cửa lại biên giới Hoa Kỳ – Canada có thể sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 6 ?
Có những áp lực của những người làm việc trong ngành kỹ nghệ du lịch và những người có thân nhân sống ở hai bên bờ biên giới.
Biên giới Canada- Hoa Kỳ đã bị đóng cửa từ tháng 3 năm ngoái 2020 cho đến ngày 21 tháng 6 này.
Thủ tướng Trudeau cũng nói là ông sẽ cho nới lỏng những ngăn cấm kể cả việc mở cửa lại biên giới nếu có trên 75 phần cư dân Canada được chủng ngừa ít nhất 1 mũi và 20 phần trăm những người trưởng thành được chủng ngừa hoàn toàn.
Cái khó khăn là có nhiều người Mỹ không chịu chủng ngừa: tuy số thuốc chủng ngừa dư thừa ở Hoa Kỳ, nhưng cho tới nay chỉ có 52 phần trăm cư dân Mỹ chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc.
Các giới chức hữu quyền ở Canada như thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã từng lo ngại là việc mở cửa lại biên giới, sẽ gây những lan tràn của loài covid từ bên kia biên giới.
Trong hôm thứ ba ngày 8 tháng 6, thủ tướng Trudeau đã nói là Canada sẽ thảo luận với các giới chức Hoa Kỳ và có thể chỉ cho những người đã chủng ngừa hoàn toàn được qua lại biên giới?

Tin tức khác...