Tìm thấy một tử thi trong bức tường của nhà vệ sinh công cộng.

Calgary, Alberta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 30 tháng 4, sở cảnh sát thành phố Calgary đang điều tra tìm nguyên nhân một tử thi được cất dấu bên trong bức tường của nhà vệ sinh trong khu thương xá CORE.
Thám tử Wayne Birks cho biết là những nhân viên làm việc ở khu thương xá CORE ở số 8 Avenue S.W. đã mở bức tường trong nhà vệ sinh nữ của khu thương xá để sửa chữa, thì mới hay là có một tử thi dấu đàng sau bức tường.
Người ta chưa biết là tử thi này đã để sau bức tường trong bao lâu và cảnh sát cũng chưa tiết lộ giới tính của xác chết này.
No foul play but much mystery after body found in mall washroom wall

Tin tức khác...