Tiền lương tối thiểu ở tỉnh bang Quebec gia tăng

Montreal:  Bắt đầu  từ ngày 1 tháng 5, lương tối thiểu ở tỉnh bang Quebec đã gia tăng thêm 50 xu và ở  mức $11.25 một giờ.

Như thế một người làm lương tối thiểu ở tỉnh bang Quebec sẽ nhận thêm 20 dollars cho 40 giờ làm việc

Theo những thống kê thì có khoảng 350,600 người Quebecers làm việc với số lương tối thiểu.

Những người làm việc có tiền tip như bồi bàn, cũng có số lương tối thiểu được gia tăng  lên đến $9.45 một giờ.

Trong tháng giêng đầu năm,bà Dominique Vien, bộ trưởng lao động tỉnh bang Quebec đã loan báo là  tiền lương tối thiểu ở tỉnh bang Quebec sẽ gia tăng 4 lần, và lần gia tăng này là lần gia tăng đầu tiên. Sẽ còn 3 lần gia tăng nữa và mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Quebec  sẽ lên đến $12.45 vào năm 2020.

Trong khi nhiều tổ chức ủng hộ lao động  ở tỉnh bang  Quebec đã yêu cầu chính quyền tỉnh bang  gia tăng mức lương tối thiểu lên đến 15 dollars một giờ.

Tin tức khác...