Mượn tiền mua nhà miễn phí

Halifax, Nova Scotia: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm nay 2017, chính quyền tỉnh bang Nova Scotia sẽ  cho cư dân trong tỉnh bang mượn một số tiền mua nhà miễn phí, đã được  tổ chức ACORN, tổ chức ủng hộ nhữn gia đình có lợi tức thấp và trung lưu trên toàn Canada khen ngợi, cho là một bước đi đúng hướng.

Số tiền được mượn lên đến 5 phần trăm của số tiền nợ nhà và ở mức cao nhất là  $280,000 nếu người này mua nhà trong khu vực hai thành phố Halifax và Dartmouth, và lên đến $150,000 ở trên toàn tỉnh bang.

Tuy nhiên muốn mượn tiền mua nhà miễn phí ở Nova Scotia, cũng phải hội đủ một số điều kiện.

-Căn nhà phải ở trong tỉnh bang Nova Scotia

– Người mua phải là người mua nhà lần đầu tiên

-Người mua phải được một công ty tài chánh chuẩn y và cho mượn tiền có bảo hiểm nợ nhà.

– Lợi tức của gia đình người này thấp hơn $75,000

-Người mua phải là cư dân của tỉnh bang ít ra là 12 tháng, trước khi nộp đơn xin  mượn tiền mua nhà miễn phí.

Tin tức khác...