Tiên đoán là sẽ có đến 22 ngàn người Canadians chết vì COVID-19?

Ottawa: Trong hôm thứ năm ngày 9 tháng 4, các giới chức y tế của chính quyền liên bang đã công bố bản tiên đoán về số người có thể chết vì đại dịch.
Bản tiên đoán dựa trên những ước tính và dựa vào những biện pháp ngăn ngừa mà chính quyền các cấp đã ban hành, như bắt cách ly, phải giao thiệp cách khoảng..
Tiên đoán ngắn hạn là trong tuần tới sẽ có thêm từ 22,580 người cho đến 31,850 người bị nhiễm vi rút và sẽ có từ 500 người cho đến 700 người chết.

Trong suốt thời gian có đại dịch:
-Nếu nghĩ là 2.5 phần trăm dân số Canada sẽ bị nhiễm coronra virus thì sẽ có 934 ngàn người bị nhiễm bệnh, 73 ngàn người phải vào nhà thương, 23 ngàn người phải vào khu chăm sóc đặc biệt và có 11 ngàn người chết.

-Nếu nghĩ là sẽ có 5 phần trăm cư dân ở Canada bị ảnh hưởng thì số người bị nhiễm có thể lên đến 1 triệu 9 trăm ngàn người, 146 ngàn người sẽ phải vào bệnh viện, 46 ngàn người sẽ phải vào phòng chăm sóc đặc biệt và 22 ngàn người chết.

Tuy nhiên những con số ước tính theo khuôn mẫu của những công thức toán học, và có thể sẽ không đúng với những chuyện xảy ra ngoài đời.
Chính quyền liên bang công bố chắc với mục đích khiến cho cư dân lo sợ và tuân theo những lệnh cấm một cách nghiêm chỉnh hơn?
Các chuyên gia y tế cũng tiên đoán là trận đại dịch có thể chấm dứt ở Canada trong khoảng từ cuối xuân đến đầu mùa thu năm nay?

Tin tức khác...