Trên 1 triệu người thất nghiệp ở Canada trong tháng 3.

Ottawa: Theo sở Thống Kê Canada, trong tháng 3 vừa qua đã có trên 1 triệu người thất nghiệp, vì đại dịch COVID-19.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada cũng gia tăng từ mức 2.2 phần trăm trong tháng hai lên đến 7.8 phần trăm trong tháng 3.
Tuy nhiên cũng trong hôm thứ năm, các hãng hàng không Air Canada và WestJet loan báo sẽ nhận lại những nhân viên mà các công ty này đã layoffs trong tuần lễ trước: hãng Air Canada thâu nhận lại 16,500 nhân viên trong khi hãng WestJet thâu nhận lại 6,400 nhân viên.
Lý do của việc thâu nhận lại nhanh chóng nhân viên của hai hãng hàng không này, là nhờ vào chương trình tài trợ của chính quyền liên bang cho các công ty: chính quyền liên bang tài trợ đến mức 75 phần trăm số lương trả cho nhân viên của các công ty.

Tin tức khác...