Tiệm cắt tóc có bán rượu

Guelph, Ontario: Theo những tin tức vừa loan báo hôm chúa nhật ngày 23 tháng 7, khách hàng của tiệm cắt tóc  Matthew’s Barbershop ở thành phố Guelph, tỉnh bang Ontario có thể  vừa đến cắt tóc, vừa gọi  bia hay rượu uống.

Ông  Matthew Forbes, chủ nhân của tiệm  cắt tóc Matthew’s Barbershop ở đường Macdonnel trong thành phố  Guelph,  đã xin được giấy phép bán bia rượu cho khách hàng.

Theo ông Forbes thì thời xa xưa, các tiệm bia rượu ở tỉnh bang Ontario đã có quyền bán bia rượu cho khác hàng đến cắt tóc.

Danh sách rượu bia mà khách hàng có thể mua tại tiệm cắt tóc này gồm craft beer, scotch, whiskey và bourbon.

Chủ nhân của tiệm cắt tóc cũng nói là ông hy vọng khách hàng đến tiệm cắt tóc, uống bia rượu sẽ giúp cho việc thư giãn tâm thần.

Tin tức khác...