Gia tăng mức lương tối thiểu, gây nguy hại cho nền kỹ nghệ sản xuất phụ tùng xe hơi.

Windsor, Ontario: Theo những tin tức vừa loan báo hôm chúa nhật ngày 23 tháng 7, thì  có những lo âu của chủ nhân các công ty sản xuất phụ tùng xe hơi là  với tiền lương tối thiểu gia tăng ở tỉnh bang Ontario, sẽ gây  những khó khăn tài chánh cho nền kỹ nghệ này.

Theo giới chủ nhân các công ty làm phụ tùng xe hơi ở tỉnh bang Ontario, thì việc gia tăng mức lương tối thiểu, sẽ làm cho các công ty này khó cạnh tranh với các công ty khác,  ở những nơi mà mức lương tối thiểu thấp hơn.

Theo ông Flavio Volpe, chủ tịch hiệp hội các công ty sản xuất phụ tùng xe hơi (APMA) thì các công ty làm phụ tùng xe hơi, đã trả lương cao hơn lương tối thiểu, và nếu lương tối thiểu gia tăng, họ có thể gặp khó khăn duy trì số nhân viên ở lại làm việc.

 

Tin tức khác...