Thủ tướng Trudeau loan báo việc tài trợ cho dự án thiết lập hệ thống xe chuyên chở công cộng ở vùng thủ phủ Vancouver.

Surrey, British Columbia: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong cuộc họp báo ở thành phố Surrey, tỉnh bang Bristish Columbia trong hôm thứ ba ngày 4 tháng 9, thủ tướng Trudeau đã xác nhận chính quyền liên bang sẽ bỏ tiền tài trợ cho hai dự án lớn về việc thiết lập những hệ thống xe chuyên chở công cộng trong vùng đại thủ phủ Vancouver.
Thủ tướng Trudeau cho biết là chính quyền liên bang sẽ bỏ ra trên 3 tỷ dollars trợ cấp tài chánh cho hai dự án thiết lập hệ thống chuyên chở công cộng Broadway Subway và Surrey LRT.
Cùng hiện diện với thủ tướng Trudeau trong cuộc họp báo ở khuôn viên trường đại học Simon Fraser. còn có thủ hiến John Horgan của tỉnh bang B.C., ông Gregor Robertson thị trưởng thành phố Vancouver và bà Linda Hepner, thị trưởng thành phố Surrey.
Dự án xe lửa LRT với chi phí 1.65 tỷ dolars sẽ nối vùng Guildford ở trung tâm thành phố Surrey đến Newton. Quãng đuuờng dài 10 cây số với hai đường xe lửa qua lại.
Dự án xe điện ngầm Broadway sẽ gia tăng thêm 5.7 cây số đường xe điện ngầm và thiết lập thêm 6 trạm ngừng trong hệ thống xe điện ngầm hiện có , the Sky Train Millennium .

Tin tức khác...