Sẽ có xe bus con thoi miễn phí và không cần người lái.

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 5 tháng 9, thì bắt đầu vào ngày thứ bảy tới 8 tháng 9, sẽ có những xe bus con thoi ( shuttle bus) miễn phí và không có người lái, ở thành phố Calgary, đưa hành khách từ Telus Spark đến sở thú thành phố.
Hệ thống xe bus công cộng không người lái và miễn phí ở thành phố Calgary là một trong hai hệ thống xe bus không người lái miễn phí được cho lưu hành ở Canada.
Hệ thống thứ nhì ở tỉnh bang Quebec.
Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, những chiếc xe bus chở được 12 người sẽ chạy qua lại giữa Telus Spark và sở thú Calgary với tốc độ chậm.
Những chiếc xe bus này sẽ đi trên con đường riêng biệt, nên không sợ những cản trở của những loại xe cộ khác hay những cản trở của những người qua đường.

Tin tức khác...