Tỉnh bang British Columbia cần thêm 250 giáo viên

Vancouver: tháng 9 trở về là mùa tựu trường của học sinh . Năm nay số học sinh trở lại trường gia tăng ở tỉnh bang British Columbia, cũng như ở các tỉnh bang khác trên toàn Canada,có thể vì số di dân và số người tỵ nạn đến Canada ngày một đông.
Cũng vì thế mà tình trạng thiếu giáo viên đang diễn ra ở nhiều nơi trên toàn Canada.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 4 tháng 9, thì trong mùa tựu trường năm nay, tỉnh bang B.C. đã cần thêm 250 giáo viên.
Số giáo viên dạy tiếng Pháp là những người cần nhất trong năm nay: 10 phần trăm số học sinh ở tỉnh bang B.C. hay 53 ngàn học sinh, đã ghi danh học chương trình Pháp.
Theo những loan báo của hội đồng giáo dục tỉnh bang B.C. thì những giáo viên dạy tiếng Pháp là những giáo viên được trả lương cao nhất, nhưng số cung vẫn không đủ cho số cầu.
Chính quyền tỉnh bang B.C. cũng ban hành một số những biện pháp để có đủ số giáo viên về lâu về dài, như cho học bổng cho những sinh viên theo học ngành sư phạm và yêu cầu các trường đại học nhận thêm sinh viên vào ngành này trong những năm sắp đến.
Trong khoảng 5 năm trước, số sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm dư thừa trên toàn quốc, và đã khiến nhiều sinh viên tốt nghiệp đã không kiếm được việc làm.

Tin tức khác...