Thủ tướng Justin Trudeau thừa nhận đảng Bảo Thủ có thể thắng.

Ottawa: Trong cuộc tranh cử tại thành phố Montreal hôm thứ tư ngày 16 tháng 10, thủ tướng Justin Trudeau thừa nhận là đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer có thể thắng trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày thứ hai 21 tháng 10.
Tuy nhiên thủ tướng Trudeau cũng chỉ trích là đảng Bảo Thủ đã khởi động cuộc tranh cử “bẩn thỉu và khó chịu” nhất trong lịch sử của Canada.
Thủ tướng Trudeau kêu gọi cử tri của tỉnh bang Quebec ủng hộ đảng Tự Do trong cuộc bầu cử, ủng hộ đảng cấp tiến hơn là ủng hộ một đảng đối ngược lại.

Tin tức khác...