Thành phố Toronto có số công trình xây cất nhiều nhất so với các thành phố khác ở Bắc Mỹ.

Toronto: Một trong những cách tính toán của những nhà tài chánh, khi tiên đoán về sự tiến triển của nền kỹ nghệ địa ốc, là đếm số cần cẩu tại các công trình xây cất trong các thành phố: thành phố nào có nhiều cần cẩu, thì nền kỹ nghệ xây cất nơi đó đang phát triển mạnh.
Theo bản thống kê the RLB Crane Index vừa phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 18 tháng 8, thì thành phố có nhiều cần cẩu xây cất nhất ở Bắc Mỹ hiện nay là thành phố Toronto.
Thành phố Toronto hiện có 97 cần cẩu trong các dự án xây cất trong thành phố.
Đứng hàng thứ nhì là thành phố Seattle với 65 cần cẩu.
Giá mua nhà cũng như giá mướn nhà ở thành phố Toronto đã lên quá cao, nhưng số người di dân tiếp tục đến Toronto ngày một tăng, và đã giúp làm gia tăng hàng loạt những công trình xây cất trong vùng đại thủ phủ này.
Theo nhận định của kiến trúc sư Andrea Gaus thì người ta đã bỏ tiền đầu tư vào các công trình xây cất vì nhận thấy Toronto là một nơi tuyệt vời cho việc sinh sống.
Dân số ở thành phố Toronto hiện nay lên đến gần 5 triệu người, và theo những tiên đoán thì sẽ có thêm chỗ ở cho khoảng 250 ngàn người ở thành phố này vào năm 2041.

Tin tức khác...