Thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang yêu cầu chính quyền liên bang thương thảo lại thỏa ước thâu nhận người tỵ nạn với Hoa Kỳ.

Ottawa: Lên tiếng trong hôm thứ sáu ngày 8 tháng 6, ông Andrew Scheer, thủ lãnh của đảng Bảo Thủ liên bang đã yêu cầu chính quyền Canada thương thảo lại thỏa ước thâu nhận người tỵ nạn giữa hai nước Hoa Kỳ và Canada.
Theo thỏa ước “the Safe Third Country Agreement” cho phép cảnh sát an ninh biên giới chuyển những người xin tỵ nạn trở lại Hoa Kỳ hay Canada ở các cửa khẩu, trừ trường hợp những người này vượt biên giới bất hợp pháp.
Thỏa ước này cho phép những người đang sống bất hợp pháp ở Mỹ, thuê xe tắc xi chở đến biên giới Canada, và vượt biên ở những nơi không phải là cửa khẩu chính thức.
Bên kia biên giới cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã túc trực sẵn để “đón rước” những người này về các trại tỵ nạn.
Theo ông thủ lãnh Scheer thì có những người tỵ nạn hiện đang sống ở các trại tỵ nạn Phi Châu và Trung đông, xứng đáng được nhận vào Canada hơn những người vượt biên giới Mỹ.
Ông Andrew Scheer cũng lên tiếng chỉ trích thủ tướng Trudeau là Canada đã biết những sai lầm của thỏa ước này từ lâu mà chính quyền liên bang vẫn không có những biện pháp thay đổi

Tin tức khác...