Tân thủ hiến Doug Ford chọn lựa nội các.

Toronto: Sau khi thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario, với đa số ghế, tân thủ hiến sẽ được chỉ định Doug Ford đã bắt đầu thành lập một bộ tham mưu với những cố vấn kinh nghiệm, trong việc tuyển chọn những bộ trưởng trong số 76 tân nghị viên của đảng PC vừa được bầu.
Nội các của đảng PC chắc chắn sẽ ít hơn 30 bộ trưởng trong thời của đảng Tự Do và bà thủ hiến Kathleen Wynne, vì trong thời tiền tranh cử, ông Doug Ford đã cho biết ông sẽ cắt giảm số bộ trưởng, một khi đảng PC lên nắm quyền.
Hai trong số những bộ trưởng tương lai của đảng PC là hai bà Christine Elliott, vợ của cố tổng trưởng tài chánh Jim Flaherty và bà Caroline Mulroney, con gái của cựu thủ tướng Brian Mulroney.
Trong số những cố vấn giúp việc chọn nội các cho tân thủ hiến Ford có ông John Baird, nguyên tổng trưởng ngoại giao thời thủ tướng Harper.

Tin tức khác...