Thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến hứa sẽ không đánh thuế lợi tức người có lợi tức thấp.

Toronto: Tuyên bố với các phóng viên báo chí hôm thứ hai ngày 16 tháng 4, và trên chiếc xe bus đi tranh cử, ông Doug Ford thủ lãnh của đảng Bảo Thủ Cấp Tiến đã cho biết là nếu đảng PC thắng cử trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang diễn ra vào ngày 7 tháng 6, tân chính quyền tỉnh bang sẽ hủy bỏ việc đánh thuế lợi tức những người có lợi tức thấp.
Thay vì công bố toàn bộ bản đường hướng của đảng như các đảng Tự Do và Tân Dân Chủ, đảng Bảo Thủ Cấp Tiến cho công bố từng điểm một của bản đường hướng, trong những ngày sắp tới.
Ông thủ lãnh Doug Ford hứa sẽ hủy bỏ việc đánh thuế lợi tức tỉnh bang Ontario, cho những người có lợi tức dưới 30 ngàn dollars một năm.
Cũng theo nhà thủ lãnh, thì việc không đánh thuế những người có lợi tức kém, sẽ làm mất đi 500 triệu dollars công quỹ một năm.
Ông Doug Ford cũng nói là ông sẽ duy trì mức lương căn bản là $14 một giờ, không tăng lên $15 một giờ vào năm 2019, theo như dự trù của chính quyền đảng Tự Do hiện hành.

Tin tức khác...