Thứ Hai 22/10: Cùng nhau đi bầu, sử dụng đúng lá phiếu của mình!

Cứ mỗi 4 năm một lần, các địa phương, thành phố trực thuộc các tỉnh bang sẽ tổ chức bầu cử Thị trưởng, hội đồng nghị viên và Hội đồng Giáo dục Học khu. Riêng tỉnh bang Ontario, ngày bầu cử cơ cấu chính quyền được ấn định là ngày thứ hai tuần tới, 22 tháng 10.

Điều kiện hợp lệ để tham dự bầu cử
Để đủ điều kiện đi bầu, cử tri cần đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:
• Là công dân Canada
• Từ 18 tuổi trở lên
• Đủ điều kiện để bỏ phiếu ở địa phương.
Có 3 cách để xác định bạn là cử tri hợp lệ trong cuộc bầu cử địa phương:
1/Là sở hữu chủ nhà, thuê nhà hay mướn phòng ở địa phương bạn sẽ được bỏ phiếu.
2/Được xem là cử tri “không cư trú” nhưng hợp lệ để đi bầu nếu bạn mướn nhà, thuê phòng hoặc là chủ đơn vị gia cư ở thành phố bạn dự định sẽ đi bầu nhưng không sinh sống ở địa phương đó.
3/Người phối ngẫu của cử tri “không cư trú” cũng được công nhận là cử tri “không cư trú”, hợp lệ để đi bầu. Tuy nhiên, nếu gia cư hay nhà nghỉ hè do doanh nghiệp đứng tên sở hữu chủ hay thuê mướn, bạn không được xem là cử tri “không cư trú”.

Luật bầu cử địa phương có quy định đặc biệt cho sinh viên, học sinh đi học xa nhà. Sinh viên học sinh, được xem là cử tri hợp lệ ở địa phương cư ngụ để đi học và luôn cả ở quê quán.
Cử tri có quyền bỏ phiếu ở nhiều địa phương nếu họ là cử tri cư trú chính thức tại một thành phố và là cử tri “không cư trú” tại nhiều thành phố khác.
Bầu cử Hội đồng Giáo dục Học khu được tổ chức cùng lúc với bầu cử cơ cấu chính quyền địa phương.
Điệu kiện để tham dự bầu cử Hội đồng Giáo dục cũng tương tự như bầu cử chính quyền. Khuôn khổ giới hạn của trang báo không cho phép trình bày chi tiết về hệ thống giáo dục địa phương và các hội đồng giáo dục: Trường Công lập tiếng Anh, trường công lập tiếng Pháp, trường tiếng Pháp và tiếng Anh tự trị.
Thời gian bỏ phiếu

Phòng bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày 22 tháng 10.
Cử tri được quyền vắng mặt, rời khỏi nơi làm việc 3 tiếng đồng hồ để đi bầu, tuy nhiên, được trả lương hay không tùy các công ty bạn làm việc. Chủ công ty hoặc ban giám đốc công ty sẽ quyết định giờ thuận tiện cho bạn đi bầu hoặc tự bạn sắp xếp, thỏa thuận với công ty thời gian bạn thực hiện quyền công dân.
Địa phương có thể tạo điều kiện cho cử tri bỏ phiếu bằng thư hoặc qua mạng trực tuyến internet. Nếu không thể đi bầu, cử tri có thể cử người đại diện nhưng phải điền vào mẫu đơn “Appointment for Voting Proxy Form”.
Đi bầu
Khi đến phòng bỏ phiếu, bạn phải xuất trình MỘT trong giấy tờ sau, chứng minh là người có tên trong danh sách cử tri:
• Bằng lái xe Ontario
• Thẻ y tế Ontario (nếu tên và địa chỉ của bạn được in trên thẻ)
• Hợp đồng nợ thế chấp nhà, cho thuê hoặc thuê nhà
• Hợp đồng bảo hiểm xe (insurance policy)
• Thư thông báo chi tiêu cá nhân của cơ quan cấp thẻ tín dụng (credit card statement)
• hóa đơn cho thủy điện, nước, gas, điện thoại, internet.
• Giấy khai thuế do cơ quan quan thuế vụ cấp.
• T4E, T4, T4A, T4E, T5
• Đuôi ngân phiếu được trả lương
Thông hành Canada không phải là văn kiện hợp lệ do địa chỉ ghi trên thông hành do chính cá nhân bạn tự khai.
Dưới đây là danh sách đầy đủ các văn kiện có ghi địa chỉ của bạn, điều kiện duy nhất cần có để chứng minh bạn là cử tri hợp lệ. Chỉ cần xuất trình MỘT trong các giấy tờ sau:
•Ontario driver’s licence
• Ontario Health Card (photo card)
• Ontario Photo Card
• Ontario motor vehicle permit (vehicle portion)
• cancelled personalized cheque
• mortgage statement, lease or rental agreement relating to property in Ontario
• insurance policy or insurance statement
• loan agreement or other financial agreement with a financial institution
• document issued or certified by a court in Ontario
• any other document from the government of Canada, Ontario or a municipality in Ontario or from an agency or such a government
• any document from a Band Council in Ontario established under the Indian Act (Canada)
• income tax assessment notice
• child tax benefit statement
• statement of employment insurance benefits paid T4E
• statement of old age security T4A (OAS)
• statement of Canada Pension Plan benefits T4A (P)
• Canada Pension Plan statement of contributions
• statement of direct deposit for Ontario Works
• statement of direct deposit for Ontario Disability Support Program
• Workplace Safety and Insurance Board statement of benefits T5007
• property tax assessment
• credit card statement, bank account statement, or RRSP, RRIF, RHOSP or T5 statement
• CNIB Card or a card from another registered charitable organization that provides services to persons with disabilities
• hospital card or record
• document showing campus residence, issued by the office or officials responsible for student residence at a post-secondary institution
• document showing residence at a long-term care home under the Long-Term Care Homes Act, 2007, issued by the Administrator for the home
• utility bill for hydro, water, gas, telephone or cable TV or a bill from a public utilities commission
• cheque stub, T4 statement or pay receipt issued by an employer
• transcript or report card from a post-secondary school
Hãy cùng nhau đi bầu vào ngày 22 tháng 10 để thực thi quyền công dân hiến định dưới chính thể dân chủ, đồng thời chứng tỏ sự lớn mạnh của Cộng đồng người Việt
Liên lạc chi tiết: VietCan Vote (416) 357-5727. Email: gmcampaign2018@gmail.com

Tin tức khác...