Thiếu người hái dâu xanh ở Đảo Vancouver

Vancouver Island, British Columbia: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 25 tháng 7, các nông gia trồng dâu xanh, blueberry, trên vùng Đảo Vancouver đã gặp khó khăn kiếm đủ người làm công việc hái dâu xanh trong các nông trại.
Nhiệt độ quá nóng trong những tuần qua đã vừa có hại và có lợi: dâu xanh đã chín nhanh và được mùa, nhưng đồng thời vì thời tiết quá nóng, chủ nhân các nông trại đã không kiếm được người, bằng lòng làm việc với số lương ít ỏi trong những ngày trời quá nóng.
Theo ông Phil Christen, một nông gia trồng dâu xanh trong Vancouver Island thì với nhiệt độ trên 30 độ C những trái dâu xanh chín nhanh, nhưng khó tìm được người chịu làm việc hái dâu trong những ngày trời quá nóng.
Cũng theo nông gia Christen thì dâu xanh năm nay được mùa, không bị mất mùa như năm ngoái và các nông gia trong vùng này, phải tìm cách hái dâu và đem bán cho những người tiêu thụ, trước khi những trái dâu này quá chín.

Tin tức khác...