Chính quyền tỉnh bang Ontario thông qua dự luật chấm dứt cuộc đình công ở trường đại học York.

Toronto: Trong cuộc họp của nghị viện tỉnh bang Ontario, các dân biểu tỉnh bang đã thông qua dự luật chấm dứt cuộc đình công ở trường đại h5ọc York.
Cuộc đình công của những nhân viên giảng huấn của trường đại học này, đã kéo dài gần 5 tháng qua.
3 ngàn nhân viên giảng huấn cùng những phụ tá của trường đại học York đã đình công từ ngày 5 tháng 3. Cuộc đình công diễn ra về chuyện tiền lương và sự an toàn của công việc, không bị đuổi.
Theo Laurie Scott, bộ trưởng lao động tỉnh bang thì chính quyền tỉnh bang sẽ chắc chắn là dự luật buộc những nhân viên giảng huấn trường đại học York phải đi làm lại cũng như gửi trọng tài hòa giải đến giúp hai bên đạt được một thỏa hiệp trước khi mùa tựu trường của 45 ngàn sinh viên, diễn ra vào tháng 9 sắp đến.

Tin tức khác...