Thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn viên tịch ở tổ đình Từ Hiếu

Huế: Sau khi đáp xuống Đà Nẵng trong chuyến bay từ làng Hồng ở Thái Lan, thiền sư Thích Nhất Hạnh và những đệ tử của ông đã đến Huế vào ngày 30 tháng 10.

Theo ni sư Thích nữ Như Minh, đệ tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho biết, đợt trở về lần này, Thiền sư sẽ ở lại tịnh dưỡng lâu dài cho đến khi viên tịch và nhập tháp tại Tổ đình Từ Hiếu?

Ni sư Thích nữ Như Minh cũng cho biết, tâm nguyện đó của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được thể hiện trong bức thư mà ngài gửi cho các huynh đệ, con cháu của Tổ đình Từ Hiếu cùng chư tôn đức, Phật tử quê nhà.
Bức thư ghi ngày 26.10.2018, được Thiền sư Thích Nhất Hạnh đóng dấu ấn chứng sau khi thiền sư về tới Đà Nẵng, nêu rõ tâm nguyện của ông: “Sứ mệnh hoằng pháp độ sinh cho cả Đông Tây đã phần nào được thành tựu. Vòng tròn giờ đây đang khép lại, tôi thấy rằng, đã đến lúc tôi cần trở về Tổ đình để chung sống cùng chư huynh đệ trong những năm tháng này. Ao ước được trở về nơi đất Tổ và xây dựng nề nếp tu học tại Tổ đình là thao thức thâm sâu nhất của tôi trong suốt những năm qua. Do đó, tôi đã quyết định trở về Việt Nam, để được sống nơi đất Tổ, có mặt cùng chư huynh đệ và con cháu của Tổ đình cho đến ngày tôi chuyển bỏ hóa thân này. Không những thế, giờ đây chúng ta đã có hàng triệu con cháu của Tổ đình Từ Hiếu từ những quốc gia khác nhau khắp nơi trên thế giới. Vì lòng thương tưởng đàn hậu học, tấm lòng lân mẫn đến những thế hệ tương lai, tôi muốn nhập diệt tại chốn Tổ để con cháu Tổ đình có gốc rễ và nơi chốn quay về nương tựa”.

Tin tức khác...