Bộ giáo dục cộng sản cho nữ sinh viên đại học bán dâm đến 4 lần, trước khi bị ..đuổi học!

Phùng Xuân Nhạ

Hà Nội: Trong ngày thứ hai 29 tháng 10, bộ giáo dục đào tạo của chính quyền cộng sản Việt Nam đã đưa ra một thông tư về việc bán dâm của nữ sinh viên, nhưng bản thông tư này đã bị xóa đi liền, sau khi gặp những phản đối của quần chúng.
Bản thông tư đã được báo Tuổi Trẻ đăng tải hôm 29 tháng 10:

“Theo dự thảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (GD-ĐT), sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Khung xử lý này được Bộ GD-ĐT đặt ra kèm theo dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp.”
Báo Tuổi Trẻ mở đầu bản tin như thế và cho biết: “Dự thảo đang trong thời hạn lấy ý kiến góp ý đến ngày 26 Tháng Mười Một.”
Nguồn tin kể tiếp rằng: “Theo đó, sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Nếu vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học sẽ bị khiển trách và lần thứ 2, 3 sẽ chịu hình thức kỷ luật tương ứng: cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn. Còn nếu hoạt động chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ chịu hình thức xử lý nặng hơn, bị buộc thôi học ngay lần đầu tiên bị phát hiện vi phạm.”
Những phụ nữ khác bị bắt gặp bán dâm một lần là cộng sản bắt ngay vào tù, trong khi lại đưa ra một thông tư quái đản về chuyện bán dâm liên quan đến các nữ sinh viên.
Cũng theo những nguồn tin báo chí trong nước, thì người chấp thuận cho công bố bản thông tư , và vội vàng lấy xuống, là ông bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ.

Tin tức khác...