Lỗ Mã Ni cần thêm nhân công Việt Nam

Hồng Kông: theo những tin tức công bố hôm thứ ba ngày 30 tháng 10, xứ Lỗ Mã Ni vẫn cần thêm những nhân công Việt Nam.
Theo báo Asia Times thì bộ trưởng lao động của xứ Romania sẽ qua Việt Nam thương thảo một hợp đồng mới, trong việc nhận thêm những nhân công Việt qua xứ này.
Xứ Lỗ Mã Ni hiện thiếu những nhân công trong các ngành du lịch, công nghiệp và xây dựng.
Theo ông Stefan Radu Oprea, Bộ Trưởng Môi trường Kinh Doanh-Thương Mại- Doanh Nghiệp của Lỗ Mã Ni , thì xứ này đang có kế hoạch đưa công nhân nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam, sang Lỗ Mã Ni làm việc .
thuộc chiến lược lao động của nước này.
Hiện nay những người Việt đang lao động tại Lỗ Mã Ni chủ yếu làm trong ngành đóng tàu. Cụ thể tại Xưởng đóng tàu Vard Tulcea đang có chừng 450 công nhân Việt Nam. Trong thời gian tới sẽ có thêm công nhân được nhận vào những xưởng đóng tàu khác tại Lỗ.

Tin tức khác...