Thị trưởng Mississauga tiếp nhận lá Cờ Di sản và Tự Do

Từ trái qua phải: Thị trưởng Mississauga, bà Bonnie Crombie, Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vùng Ontario, ông Đồng Văn Minh và Chủ tịch Trung tâm Cộng đồng Mississauga, ông Trần Văn Đáo.

Thị trưởng Mississauga, bà Bonnie Crombie, hôm thứ Ba 17/04, lúc 3 giờ chiều, đã tiếp nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tượng của Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản do Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vùng Ontario, ông Đồng Văn Minh và Chủ tịch Trung tâm Cộng đồng Mississauga, ông Trần Văn Đáo chuyển giao để sử dụng trong lễ thượng kỳ vào ngày thứ Bảy 28/04.
Đây là lá cờ đã kéo lên kỳ đài Tòa Thị chính Mississauga lần đầu tiên vào năm 1986 và liên tiếp 12 năm sau đó vào dịp lễ Tưởng niệm Quốc hận.

“Xin nhớ rằng thành phố Mississauga luôn hoan nghênh Cộng đồng người Việt tổ chức lễ Chào cờ ở quảng trường Celebration”, Thị trưởng Bonnie Crombie, nói trong ngày lễ thượng kỳ ở Queen’s Park năm 2017.
Phát biểu nêu trên cho thấy bà Thị trưởng Bonnie Crombie sẵn sàng chấp thuận cho Cộng đồng người Việt thực hiện lễ Thượng kỳ tại Mississauga vào ngày Tưởng niệm Quốc hận.

Văn phòng Nghi lễ Tòa Thị chính Mississauga, vào tuần trước, đã gửi văn thư cho Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vùng Ontario, xác nhận, thành phố Mississauga đã đồng ý cho Cộng đồng người Việt tổ chức lễ Thượng kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ biểu tượng của Tự do, Dân chủ và Nhân quyền.
Ngày 15 tháng Tư năm 2015, Hội đồng thành phố Mississauga đã thông qua quyết định số 0096-2015 công nhận ngày 30 tháng Tư là “Ngày Hành trình tìm Tự do”.

Ngày thứ Bảy 28/04, lễ Thượng kỳ VNCH tại kỳ đài của Tòa Thị chính Mississauga sẽ được tái tục cử hành sau nhiều năm bị gián đoạn.

Tin tức khác...