Thị trường công ăn việc làm gia tăng trở lại

Ottawa: Theo những tin tức vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 9 tháng 9, của sở Thống Kê Canada, thì đã có thêm công ăn việc làm ở Canada trong tháng 8 vừa qua.

Bản tin của sở Thống Kê Canada thì trong tháng 8, đã có thêm 26,200 công ăn việc làm, so với việc mất đi 31,200 công ăn việc làm trong tháng 7 trước đó.

Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp lại gia tăng lên đến mức 7 phần trăm, so với mức 6.9 phần trăm trong tháng 7 trước đó.

Theo nhận định của ông Brian DePratto, kinh tế gia của ngân hàng TD thì với số công ăn việc làm gia tăng, đã giúp người ta thêm hy vọng về những tiến triển trở lại của nền kinh tế.

Tin tức khác...