Gấu đói dẫn con vào nhà hàng

Terrace Bay, Ontario: Trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 9, cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã  được gọi đến một nhà hàng ở thị trấn Terrace Bay, tỉnh bang Ontario, khi có tin một con gấu mẹ dẫn hai con gấu con vào cửa sau của nhà hàng này.

Theo tin tức được thông báo, thì khi con gấu mẹ dẫn con vào cửa sau nhà hàng Station Two, vào lúc giữa trưa ngày thứ tư, các nhân viên làm việc trong nhà bếp đã kịp thời đóng cửa chặn chúng lên phòng ăn và giúp những khách hàng chạy ra khỏi tiệm.

Cảnh sát đã bắn chết con gấu mẹ, nhưng  các nhân viên của cơ quan bảo tồn thiên nhiên, đã dùng bẫy bắt hai con gấu con: chúng sẽ được đưa đến một chỗ nuôi gấu trong tỉnh bang.

Tin tức khác...