Một loại xe hơi ba bánh

Vancouver: Một loại xe hơi nhỏ chỉ có 3 bánh xe, sẽ được tung ra thị trường vào năm tới, và có tên là SOLO electric vehicle bởi công ty Electra Meccanica Vehicles Corporation ở thành phố Vancouver.

Theo nhận định của ông Henry Reisner, chủ tịch công ty Intermeccania thì xe SOLO sẽ trở nên một xe  thông dụng dùng để đi trong thành phố, không gây ô nhiễm, và rất tiết kiệm không tốn kém trong việc sử dụng.

Chiếc xe có hai bánh trước, và một bánh sau và giá bán sẽ khoảng 20 ngàn dollars.

 

Tin tức khác...