Thị trường cần sa chợ đen sẽ tiếp tục phát triển ở Canada.

Edmonton: Theo nhận định của những nhà chuyên môn thì tuy cần sa sẽ được hợp thức hóa ở Canada vào những ngày sắp tới, nhưng thị trường trồng cần sa chợ đen sẽ tiếp tục phát triển.
Tại thành phố Edmonton, thì theo ông Thomas Lippiatt, khảo cứu gia về cần sa của trường đại học Alberta thì phần lớn những tiệm bán cần sa của chính quyền tỉnh bang, nằm trong trung tâm thành phố, cho nên những cư dân ở vùng ngoại ô của thành phố này sẽ phải mua cần sa chợ đen.
Đồng thời cũng theo khảo cứu gia Lippiatt thì một yếu tố khác giúp nền kỹ nghệ cần sa chợ đen tiếp tục phát triển là để sống còn, những người bán cần sa chợ đen sẽ phải bán rẻ hơn giá mà chính quyền tỉnh bang Alberta ấn định.
Theo luật của chính quyền thành phố thì những tiệm bán cần sa phải cách nhau ít nhất 200 mét và sẽ không được mở ở gần các công viên và trường học.

Tin tức khác...