Lâu đài bán với giá 2.298 triệu dollars.

Vancouver: Trong những năm trước khi xây cất căn nhà cho mình, ông Mike Nakatsu, một nhà xây cất nhà cửa đã thiết kế căn nhà như một lâu đài, dù miếng đất có căn “lâu đài” này cũng bé xíu không thua miếng đất của những căn nhà thường ở bên cạnh.
Ông Nakatsu 39 tuổi, đã vẽ kiểu căn lâu đài này dựa vào những văn hóa của những quốc gia Nhật, Anh và Ái Nhĩ Lan, là nguồn gốc của ông.
Bây giờ ông này muốn bán căn lâu đài này đi và với 2.298 triệu dollars, bạn có thể làm chủ căn lâu đài này.
Căn lâu đài đã được vẽ kiểu và xây cất bởi ông Nakatsu cùng người anh em trai của ông và với sự góp ý của bà vợ và ba đứa con.
Có người đã cho là căn lâu đài mường tượng như một căn lâu đài trong truyện Harry Porter.

Tin tức khác...