Thêm nhiều công ăn việc làm ở công ty thể dục GoodLife Fitness.

London, Ontario: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 26 tháng 9, công ty cung cấp các dịch vụ thể dục, the GoodLife Fitness mà trụ sở chính ở thành phố London, tỉnh bang Ontario cho biết sẽ bành trướng và nhận thêm nhân viên.

Theo phát ngôn viên của công ty này, thì trong vòng 1 năm sắp đến, công ty GoodLife dự định sẽ mở thêm 15 trung tâm thể dục và cần thêm 600 nhân viên làm việc ở 15 trung tâm này.

Một nửa trong số 15 trung tâm sẽ được mở ở tỉnh bang Ontario, và những trung tâm mới còn lại sẽ mở ở các tỉnh bang Manitoba, Alberta, British Columbia và New Bruswick.

Cũng theo lời người phát ngôn viên của công ty GoodLife thì  mỗi trung tâm sẽ mở, sẽ cần từ 30 cho đến 50 nhân viên làm việc, tùy theo vùng và tùy theo diện tích của trung tâm.

Công ty GoodLife hiện có 14,400 nhân viên làm việc ở các trung tâm thể dục.

Tại tỉnh bang Quebec, các trung tâm thể dục của công ty GoodLife có tên là the Energie Cardio hay Econofitness.

Tin tức khác...