Một người tranh đấu đòi quyền nuôi heo trong chúng cư.

Kitchener: Một cư dân trong thành phố Kitchener, tỉnh bang Ontario đã tranh đấu đòi chính quyền thành phố Kitchener cho phép người này được quyền nuôi một con heo nặng 45 ký lô, trong một căn chúng cư tầng hầm trong thành phố. Ngừoi này là một người khuyết tật, nói rằng con heo là người “chăm sóc”  cho chủ nhân.

Theo luật của tỉnh bang Ontario thì heo cũng được liệt vào danh sách những thú vật dùng cho các dịch vụ ( service animals), nhưng điều lệ của thành phố Kitchener không cho săn sóc những con vật dùng cho các dịch vụ trong những khu có người cư ngụ.

Tại tỉnh bang Ontario thì một cư dân chỉ cần giấy chứng nhận của bác sĩ để xác nhận con vật đó là một “service animal”là có quyền nuôi, nhưng điều luật của chính quyền thành phố Kitchener chỉ cho cư dân nuôi 13 loại thú vật thông dụng trong nhà, mà trong số này không có loài heo.

Hiện cuộc tranh chấp giữa ngừoi có heo và chính quyền thành phố Kitchener vẫn chưa ngã ngũ ra sao.

Tin tức khác...