Một người đàn ông hoàn tất mục tiêu chạy việt dã trên toàn thể 10 tỉnh bang.

St John’s, Newfoundland: Trong cuộc chạy marathon có tên là Huffin’Puffin diễn ra trong ngày chúa nhật 25 tháng 9 tại thành phố St John’s, tỉnh bang Newfoundland, ông Mike Wallace ở tỉnh bang Ontario là một trong số gần 1 ngàn người tham dự cuộc chạy marathon lần thứ 65 diễn ra ở tỉnh bang này.

Đối với ông Mike Wallace thì đây là cuộc chạy marathon số 10  và  là cuộc chạy việt dã cuối cùng của ông: ông Mike Wallace đã hoàn thành ý nguyện của ông là chạy marathon trên tại 10 tỉnh bang ở Canada.

Ông Wallace cho biết, để có khả năng chạy 10 cuộc chạy việt dã, ông đã tập luyện trong suốt mùa hè ở tỉnh bang Ontario, nơi mà thời tiết đối ngược với thời tiết ở thành phố St John’s trong ngày hôm chúa nhật.

Tuyên bố với báo chí về lý do mà ông đã chạy marathon tại 10 tỉnh bang, ông Wallace cho biết đây là lý do cá nhân muốn duy trì sức khỏe và muốn đi thăm viếng các miền trên toàn Canada.

Tin tức khác...