Thêm nhiều công ăn việc làm cho Canada.

Ottawa: Theo những thống kê vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 2 tháng 11, thì trong tháng 10 vừa qua, đã có thêm nhiều công ăn việc làm cho Canada.
Theo thống kê của sở Thống Kê Canada thì trong tháng 10 vừa qua, có thêm 11,200 công ăn việc làm mới và đã giúp cho mức thất nghiệp ở Canada giảm xuống còn ở mức 5.8 phần trăm: mức thất nghiệp thấp nhất ở Canada trong vòng 40 năm qua. Tại Hoa Kỳ, thì mức thất nghiệp cũng xuống đến mức thấp kỷ lục là 3.7 phần trăm.
Các chuyên gia tài chánh đã tiên đoán là sẽ có thêm khoảng 10 ngàn công việc mới ở Canada trong tháng 10, nhưng con số thực sự đã cao hơn những ước tính.
Canada đã có thêm 205,900 công ăn việc làm mới trong vòng 1 năm, tính đến cuối tháng 10.
Nền kinh tế của Canada cũng như Hoa Kỳ đã tiến triển mạnh mẽ.

Tin tức khác...