Thêm một nữ tổng trưởng từ chức trong nội các của thủ tướng Trudeau.

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 5 tháng 3, bà Jane Philpott, tổng trưởng ngân khố đã bất ngờ đệ đơn từ chức.
Bà tổng trưởng Philpott là một trong những người phụ tá thân tín của thủ tướng Trudeau, và việc từ chức này đã gây những bất ngờ cho nhiều người.
Đây là người nữ tổng trưởng thứ hai trong nội các của chính quyền liên bang đã từ chức trong vài ngày qua. Người đầu tiên là bà Wilson Raybound, tổng trưởng bộ cựu chiến binh.
Trong đơn từ nhiệm, bà Philpott cho biết là bà đã mất những tin tưởng về việc chính quyền liên bang giải quyết vụ khủng hoảng SNC-Lavalin.
Trước đó bà Wilson Raybound, nguyên là tổng trưởng tư pháp trước khi bị hoán chuyển qua bộ cựu chiến binh đã cho biết lý do từ chức của bà, là vì bà chịu nhiều áp lực của 11 nhân vật lãnh đạo trong chính quyền kể cả thủ tướng Trudeau, trong vụ xét xử xem công ty SNC-Lavalin có tham nhũng hối lộ hay không?
Theo bà Raybound thì các nhân vật lãnh đạo gồm cả thủ tướng Trudeau đã muốn bà này khi còn là tổng trưởng tư pháp, có những nhân nhượng không buộc tội công ty SNC-Lavalin.
Nếu bị buộc tội, công ty này sẽ không được tham gia những cuộc đấu thầu xây cất những công trình của chính quyền liên bang trong vòng 10 năm. Điều này có thể sẽ làm nhiều trong số 9 ngàn nhân viên của công ty SNC-Lavalin bị mất việc.
Trụ sở của công ty này nằm trong khu vực của thành phố Montreal, mà thủ tướng Trudeau là dân biểu được bầu ra.
Bà Phipott là một bác sĩ y khoa, đắc cử dân biểu khóa đầu tiên và đại diện cho khu vực Markham- Stouffville trong vùng đại thủ phủ Toronto.
Hiện có những đòi hỏi của những đảng đối lập trong hạ viện, đòi thủ tướng Trudeau phải từ chức.

Tin tức khác...