Thêm một nạn nhân của COVID-19: Gold’s Gym xin chống bị xiết nợ

Los Angeles: Hàng loạt những công ty ở Bắc Mỹ đã phải khai phá sản, hoặc xin chống bị xiết nợ ( chapter 11 bankruptcy protection).
Trong những ngành kỹ nghệ bị thiệt hại nặng nề nhất là ngành kỹ nghệ mở các phòng tập thể dục. Chính quyền các nước trên thế giới đã tạm thời cấm không cho các phòng tập thể dục được mở cửa, vì là những ngành kỹ nghệ không cần thiết.
Những cơ sở thương mại khác như nhà hàng, tiệm cà phê, tiệm bán thức ăn nhanh..v.v. vẫn có thể cầm cự được vì chủ nhân của các cơ sở này có thể chuyển qua bán hàng theo yêu cầu và khách hàng đến cửa lấy, hay qua khung cửa kính xe hơi..
Trong hôm thứ hai ngày 4 tháng 5, hệ thống phòng tập Gold’s Gym đã xin tòa được chống bị xiết nợ, vì không có lợi nhuận trả tiền nợ cho các chủ nợ, cũng vì đại dịch COVID-19.
Hệ thống phòng tập Gold’s Gym gồm gần 800 phòng tập ở Bắc Mỹ, là một trong những hệ thống phòng tập bề thế nhất trong những tháng trước khi có đại dịch.

Tin tức khác...