Thêm một nạn nhân của COVID-19: công ty 24 Hours Fitness có thể sẽ phải khai phá sản.

New York: Trong hàng loạt những cơ sở thương mại phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19, lại có thêm một cơ sở thương mại là phòng thể dục 24 Hours Fitness.
Phát ngôn viên của phòng tập thể dục 24 Hours Fitness cho biết trong ngày thứ hai 20 tháng 4 vừa qua, là phòng tập thể dục này sẽ đóng cửa luôn trong những tuần lễ sắp tới.
Đại dịch COVID-19 đã khiến chính quyền nhiều quốc gia cho đóng cửa những phòng tập thể dục vì xem là cơ sở không cần thiết và là nơi tụ tập đông người.
Cho dù trong tương lai khi trận đại dịch chấm dứt, số người quay lại tập ở gym có thể sẽ không còn đông đảo như xưa?
Hệ thống phòng tập thể dục 24 Hours Fitness có 448 phòng tập ở trên toàn nước Mỹ.

Tin tức khác...