Thú rừng thênh thang trên các đường phố trong thời đại dịch COVID-19

Montreal: Thời của đại dịch COVID-19 khi mọi người phải tử thủ trong nhà, chỉ được quyền đi ra ngoài trong những trường hợp thật cần thiết: không gian vắng tiếng máy bay vần vũ trên bầu trời, không cả có tiếng chim hót véo von trong mùa xuân, không có tiếng hót của những con chim robin tìm lại người cũ, chuẩn bị làm tổ đẻ con.
Thời tiết cũng tệ hại ở Canada trong thời gian có đại dịch, khi nhiệt độ vẫn lạnh và nhiều nơi còn có tuyết.
Đường phố vắng lặng bóng người, nhưng không vắng bóng của những con thú, từ những con chuột, con sóc, con chồn hôi, con raccoon đi kiếm ăn, trong ngày hôm thứ hai ngày 20 tháng 4, người ta thấy từng đàn nai lững thững đi trong những khu gần các công viên trong thành phố Montreal.

Tin tức khác...