Tân Tây Lan giảm dần lệnh phong tỏa: cho mở cửa trường học và nhiều cơ sở thương mại.

Nữ thủ tướng Tân Tây Lan

Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 20 tháng 4, Tân Tây Lan sẽ bắt đầu cho mở cửa lại trường học và các cơ sở thương mại bắt đầu từ ngày thứ hai tuần tới 27 tháng 4.
Tình trạng báo động của xứ này sẽ giảm từ cấp độ 4 xuống còn cấp độ 3 và sẽ cho phép một số cơ sở thương mại của Tân Tây Lan hoạt động trở lại.
Theo lời tuyên bố của bà Jacinda Ardern, thủ tướng Tân Tây Lan thì xứ này đã làm được một việc mà ít có quốc gia nào có thể thực hiện được: đó là ngăn chận được sự tàn phá của COVID-19.
Tại sao Tân Tây Lan thành công, trong khi nhiều quốc gia khác như Hoa Kỳ, Anh.. lại thất bại trong việc ngăn ngừa con virút hiểm ác hoành hoành?
Đó là nhờ vào tài lãnh đạo, nhìn xa trông rộng của những người lãnh đạo của xứ Tân Tây Lan.
Ở cấp độ 3, các trường học ở Tân Tây Lan có thể mở cửa, số người tụ họp cho các hoạt động xã hội như đám ma, đám cưới có thể gia tăng lên đến 10 người, các công trình xây cất, hãng xưởng và nền kỹ nghệ lâm sản sẽ được hoạt động trở lại. Tuy nhiên các nhà hàng vẫn phải tiếp tục đóng cửa.
Vào ngày 26 tháng 3, khi mới chỉ có chừng 100 người nhiễm COVID-19, bà thủ tướng Ardern đã cho phong tỏa hoàn toàn ở cấp độ 4, và trước đó vào ngày 19 tháng 3, nước Tân Tây Lan đã cho đóng cửa biên giới.
Nhờ những biện pháp tích cực và đi trước của chính quyền Tân Tây Lan, tính đến nay ngày 20 tháng 4, trên toàn xứ Tân Tây Lan chỉ có 1,440 người bị nhiễm và 12 người chết.
Tại nước láng giềng Úc Đại Lợi cũng là nơi có những nhà lãnh đạo tài giỏi, cho phong tỏa khi virút corona chưa bộc phát mạnh. Tính đến ngày thứ hai chỉ có 6,623 người Úc bị nhiễm COVID-19 và chỉ có 67 người chết.

Tin tức khác...