Thêm một chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ của ông Trump

Ottawa: Những lời tuyên bố mới đây của tổng thống Trump đe dọa  sẽ hủy bỏ  thỏa ước mậu dịch NAFTA, đã được các giới chức trong chính quyền liên bang Canada xem là một “áp lực” trong chiến thuật thươn g thảo của Hoa Kỳ: đe dọa khiến cho  Canada và Mễ Tây Cơ phải  chấp nhận những đòi hỏi của Hoa Kỳ.

Để đối phó lại cách “ỷ lớn hiếp bé” này, nhiều nhà quan sát thời cuộc đã nghĩ là cách tốt nhất mà Canada nên làm là “không làm gì hết”

Cách thức này cũng được những giới chức trong chính quyền liên bang đồng ý, tiếp tục cuộc thương thảo, dù không đồng ý với những đòi hỏi của Hoa Kỳ.

Mới đây tổng thống Trump đã tuyên bố là ông muốn áp dụng điều 2205 trong thỏa ước NAFTA: tuyên bố rút ra khỏi thỏa ước trong 6 tháng sắp đến.

Trong khi đó hiện có những lo ngại ngay trong nội các của tổng thống Trump, về  việc nếu Hoa Kỳ rút lui khỏa thỏa ước NAFTA, sẽ gây những thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là nền kinh tế của các tiểu bang giáp giới với Canada.

Tin tức khác...