Chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto gia tăng lên đến một kỷ lục mới.

Toronto: Trong hôm thứ  sáu ngày 27 tháng 10, chỉ số  SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto đã gia tăng lên đến một kỷ lục mới là 15,953 điểm, đánh bật một kỷ lục cũ  là   15,922 điểm  đã đạt được vào ngày 21 tháng hai năm nay 2017.

Giá dầu thô cũng gia tăng lên đến mức  53.90 Mỹ kim một thùng và giúp cho sự gia tăng giá cổ phiếu của các công ty năng lượng trong thị trường chứng khoán Toronto.

 

Tin tức khác...